Integritets & Cookie Policy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Notera att integritetsskyddspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Queens Hotell AB (org. nr 556686-3675) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@vqueenshotel.se
Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du kontar oss via mail, telefon eller andra kontaktvägar. Vi samlar endast in den informationen vi behöver för att kunna erbjuda vår tjänst och så att det stämmer överens med olika förordningar som finns och krav för att kunna leverera våra tjänster. Detta kan innbära insamling och lagring av personuppgifter vid bokning, betalning samt förfrågningar.
Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
• Personnummer
• Bankkontouppgifter, Kontokortuppgifter, Kreditkortsuppgifter
• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
• IP-adress
• Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:
1. Hantera supportärenden, förfrågningar och andra liknande kontakter med oss
→ Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig med de frågor du har och som är relaterade till din frågeställning och/eller din reservation samt eventuella reservation.
2. Genomföra och hantera din/a reservationer och inköpta tjänster
→ Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att kunna skicka information till dig som är nödvändig för att leverera vår produkt/tjänst. Samt kunna hänvisa till information som härrör till avtalet mellan personuppgiftansvarige och den registrerade.
3. För att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt bokföringslagen och andra förordningar. → Behandling sker med stöd av lagstiftning som kan komma att kräva att dina personuppgifter lagras utan att den registrerade har rättighet att begära radering. Exempelvis kvitton, fakturor, registreringar enligt utlänningsförordningen för turister, avtal där personuppgifter kan förekomma som har ingåtts mellan bägge parter för att kunna leverera tjänster/produkter.

Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med vissa myndigheter inom ramen för olika förordningar och lagstiftningar. Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge eller ditt avtal har löpt ut.

Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@queenshotel.se

Cookies
Vi använder oss av ”cookies” på vår hemsida för att ge er den bästa upplevelsen. Våra “cookies” samlar in information om er användning av vår hemsida. Denna information används till att logga besökarens användning samt sammanställa statistiska och analytiska rapporter om hemsidans aktivitet.
För mer information, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
Du kan ändra inställningarna i din internetbrowser till att inte acceptera cookies, och ovan hemsidor talar om för dig hur du tar bort existerande cookies från din internetbrowser.

Stäng av Cookies
Om du inte önskar acceptera cookies, kan du stänga av de i din internetbrowsers säkerhetsinställningar.